Hizmetlerimiz


Projelerin Hazırlanmasında Göz Önünde Tuttuğumuz Hususlar

Aşağıda belirtilen sistemlere vetesislere ait çizimler ve hesaplar, proje hizmetlerimizin içeriğini oluşturur. Bu sistemlerin hepsini veya bir kısmınıyapı cinsine, kullanım amacına göre geçerli standartlar, yasa ve yönetmelikler çerçevesinde, işverenin isteklerini dedikkate alarak projelendiririz.

a) Güç dağıtım tesisatı;
  1) Alçak gerilim güç dağıtımı,
  2) Priz tesisatı,
  3) Mekanik tesisat için güç dağıtımı - motor beslemeleri.
b) Yedek güç sistemleri;
  1) Dizel - jeneratör grubu,
  2) Kesintisiz güç kaynağı,
  3) Merkezi akümülatör grubu.
c) Aydınlatma;
  1) Genel aydınlatma,
  2) Çıkış/bilgi/yönlendirme aydınlatması,
  3) Acil durum aydınlatması,
  4) Dış aydınlatma (çevre aydınlatması),
  5) Özel aydınlatma,
  6) Aydınlatma kontrolü - karartma,
ç) Reaktif güç kompanzasyonu
d) Koruma sistemleri;
  1) Topraklama tesisi,
  2) Yıldırımdan koruma sistemi,
  3) Aşırı gerilimden koruma,
  4) Aşırı akımdan koruma,
  5) Artık akım koruması,
  6) Dolaylı dokunmaya karşı koruma,
e) İletişim sistemleri;
  1) Telefon,
  2) Bilgi iletişim ağı,
  3) TV sistemleri,
  4) Müzik yayın - anons sistemi,
  5) Çağrı sistemi,
  6) Merkezi saat sistemi,
  7) Intercom,
  8) Digital Signate,
f) Yangın algılama ve alarm sistemleri
g) Güvenlik sistemleri;
  1) Kapalı devre TV sistemi,
  2) Hırsız alarm sistemleri,
  3) Geçiş kontrol sistemi,
  4) Elektronik bekçi tur ve kontrol sistemi,
  5) Gaz algılama sistemi,
  6) Su basması algılama ve alarm sistemi,
ğ) Özel sistemler;
  1) Kongre - konferans sistemleri,
  2) Simültane tercüme sistemi,
  3) Ses ve görüntü sistemleri,
  4) Tıbbi çağrı sistemleri,
  5) Elektronik sıra çağrı sistemleri,
  6) Bilgi (informasyon) sistemleri,
  7) Bina otomasyon sistemleri,
  8) Yapısal kablolama.

Proje Aşamalarımız

a) Etüt-öneri raporu: Projelendirilecek yapının veya tesisin işletme fonksiyonlarını sağlayacak sistemler seçilerek ayrıntılı bir şekilde anlatılır. Projelendirilecek sistemlerle ilgili alternatif çözümler, enerjinin nereden ne şekilde sağlanacağı belirtilerek yapılabilirlik ve ekonomiklik açısından etüt edilir.

b) Ön proje: İşletme fonksiyonlarına uygun olan gerilim dağıtım sisteminin proje üzerinde gösterilmesi, panoların yerleşimi, tahmini güç ve aydınlatma hesapları ve örnek tekhat şemaları hazırlanır.

c) Kesin proje: Elektrik tesislerinin ön projede belirlenen sistemlere uygun nitelikte nasıl yapılacağını detaylı olarak tarif eden açıklama, çizimler, teknik özellikler, hesaplar ve şartnameler ile tamamlayıcı dokümanlardan oluşur, Kesin projeler belirli bir markaya göre yapılmaz, en yaygın kullanılan sistemler göz önünde tutulur.

ç) Uygulama Projesi: (Yapım çizimleri ve hesapları) Tesisin yapımına başlanmadan önce, imalatçı firmaların seçilen cihazlarının tip ve ölçüleri kullanılarak hazırlanan projelerdir. Elektrik iç tesislerinde kullanılacak seçilmiş cihazların son yerleşimi ve kesin boyutlandırılması ancak bu hesaplar ve çizimlerle mümkün olur.

d) Son durum (yapıldı) projesi: İmalat ve montajı tamamlanarak işletmeye alınma aşamasına gelmiş olan ve elektrik tesislerinin tamamlanmış durumunu gösteren projedir. Bu proje uygulama projesi (yapım çizimleri ve hesapları) esas alınarak hazırlanır. Projelendirilen tesislerle ilgili işletme ve bakım kitapçıkları bu projelerin ekidir.

Aydınlatma Tekniğimiz

İnsanbütün çalışmalarında ışığa bağlı olup, doğal ışığın yetmediği durumlarda yapay ışığı da kullanır. Ondokuzuncu yüzyılınortalarına kadar henüz çıra, mum ve yağ lambaları ile aydınlanılıyordu. 1879'da Th. A. Edison'un akkor tellilambayı icat etmesi ile aydınlatma tekniğinde yeni bir çığır açıldı. Ardından osmiyum, tugsten, ve tantal tellerinegeçildi. Deşarj lambalarında büyük gelişmeler oldu ve flüoresan lambanın yayılması ile aydınlatma tekniği bugünküdüzeyine ulaştı.

Aydınlatmacılığın temel konusu ışığın üretimi, dağıtımı, ekonomisi ve ölçülmesidir. Ayrıcaaydınlatma, ışığın insan bünyesindeki etkilerini de inceler. Artık bir odanın aydınlatılması için tavanına bir lambaasılması ile yetinilmemektedir. Her aydınlatılacak yerin özel bir problem olarak ele alınması ve incelenmesigerekmektedir. Bu incelemede fizyolojik ve ekonomik koşulların yanısıra mimari ve teknik düşünceler de önemli yer tutar.Aydınlatmacılığın temel yardımcıları, fizik, fizyolojik-optik ve psikoloji olup; bir aydınlatma probleminin çözümü,ancak, ışığın üretiminde söz sahibi olan ve artistik konularla uğraşan elektrik mühendisleri tarafından yapılabilir.

İyi bir aydınlatma birçok istek vegereksinime aynı anda yanıt verdiğinden herhangi bir aydınlatma tesisi kurulurken Esan Mühendislik olarak genelde buisteklerden birine öncelik veririz. Bu durumda aydınlatmanın ana amacı, öne alınan bu gereksinime yanıt vermek olurken,diğerleri de ihmal edilmez. Biz amacı bakımından aydınlatmayı üçe ayırırız. Fizyolojik, dekoratif ve dikkati çekenaydınlatma. Fizyolojik aydınlatmada amaç cisimleri şekil, renk ve ayrıntıları ile rahat ve hızla görebilmek iken ;dekoratif aydınlatmada amaç görülmesi istenen cisimleri bütünü ile göstermek değil, daha çok estetik etkileruyandırmaktır. Dikkati çeken aydınlatmada ise amaç dikkat çekmek yani reklam yapmaktır.

ESANepd Mühendislikaydınlatma çözümlerini, doğal ve yapay aydınlatma kullanarak iç ve dış mekanlar için üretmektedir. Çalışma alanlarımızise turizm tesisleri, eğitim binaları, sağlık binaları, konutlar, yönetim binaları, ticaret binaları ve endüstriyelyapılardan oluşmaktadır. Sınırsız aydınlatma çözümlerimizi üretirken, önce her türlü ayrıntıyı gözden geçirir, sonrabilgisayar destekli üç boyutlu tasarımlarımızı hazırlarız. Ardından aydınlatma projelerimizi yine bilgisayar destekliolarak çizer ve en sonunda uygulamayı yapıp tasarımı gerçeğe dönüştürürüz.
ESANepd Mühendislik Tüm Hakları saklıdır. Web sitesinde kullanılan görseller ve metinler ESANepd Mühendislik'in izni alınmadan kullanılamaz.
Designed by: OrBiT